top of page

PSYCHOTERAPIA to budowanie siebie na nowo

Psycholog i psychoterapeuta są po to, aby pomóc Ci ułożyć Twoje myśli we właściwą całość - to nie wstyd pytać kogoś o „drogę”.
Psycholog (3840×2160 px) (2160×3840 px) (3840×2160 px).png
Jesteśmy laureatem konkursu "ORŁY MEDYCYNY" 2021
Jesteśmy laureatem Konkursu Orły Medycyny
Drewno

NASZE USŁUGI W MENTALCARE

Psychoterapia indywidualna Warszawa
Psychoterapia dzieci i młodzieży
TERAPIA PAR/MAŁŻEŃSKA
Terapia grupowa
Diagnoza psychologiczna
Seksuolog
Terapia rodzin
Konsultacja psychiatryczna
Terapia uzależnień
11.png
12.png
13.png
Psycholog (3840×2160 px) (2160×3840 px) (3840×2160 px).png

"Człowiek zdolny jest zmienić świat na lepsze tylko wtedy, gdy jest to możliwe, może natomiast zmienić siebie na lepsze zawsze, gdy tylko jest to konieczne."

                                                                                   Victor E. Frankl

Zastanawiasz się, który Specjalisty będzie NAJLEPSZY dla Twojej trudności lub nie wiesz jaki nurt będzie ODPOWIEDNI?

ZAPISZ SIĘ na bezpłatną konsultację wstępną ONLINE

Kotwica 1
białe tło
Usługa: Psychoterapia indywidualna Warszawa

od 170 ZŁ / 50 MIN

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA MOŻE BYĆ POMOCNA W TAKICH TRUDNOŚCIACH JAK M.IN

LĘKI I FOBIE

NAWRACAJĄCE STANY OBNIŻONEGO NASTROJU

NIERADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI

UZALEŻNIENIA

TRUDNOŚCI  W BUDOWANIU RELACJI 

ZABURZENIA PSYCHICZNE

SYNDROM DDA I DDD

BRAK PEWNOŚCI SIEBIE

TRUDNOŚCI W RELACJACH RODZINNYCH

CIĄGŁE UCZUCIE NIEPOKOJU

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE(M.IN.LGBTQ+)

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

ZABURZENIA IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ

BEZSILNOŚĆ W STRACIE

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

ZABURZENIA EMOCJONALNE

AUTOAGRESJA I SAMOOKALECZENIA

DEPRESJA

TRAUMY

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ POMOCNA W TWOIM ROZWOJU OSOBISTYM

ODKRYCIE POTENCJAŁU
MOTYWACJA DO DZIAŁANIA
POZBYCIE SIĘ OGRANICZEŃ
SAMOŚWIADOMOŚĆ
ZROZUMIENIE SWOICH ZACHOWAŃ
ODKRYCIE TALENTÓW

Czym jest psychoterapia ?

Psychoterapia nie jest jedynie leczeniem. To możliwość zobaczenia siebie w nowym świetle, odkrywanie własnych możliwości. Dzięki niej uczymy się brać odpowiedzialność za swoje życie.

Psychoterapia jest procesem, którego celem jest wprowadzenie zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania (przeżywania, myślenia, zachowania) oraz sposobie budowania relacji.

Psychoterapia to leczenie rozmową

To skuteczna forma leczenia zaburzeń psychicznych poprzez rozmowę. Polega na zrozumieniu wewnętrznego świata i historii pacjenta, zrozumieniu jego emocji oraz wyjaśnieniu pacjentowi mechanizmów i przyczyn ich objawów, co prowadzi do zmiany i wyeliminowania nieprzyjemnego stanu.

 

Psychoterapia jest bardzo pomocna w leczeniu lęków, depresji, różnego rodzaju nerwic, zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju związanych z sytuacjami kryzysowymi.

Prowadzimy Psychoterapię dla osób LGBTQIA+

W Mental Care specjalizujemy się w pracy z osobami LGBTQIA+ , zarówno tymi, którzy właśnie odkryli swoją tożsamość seksualną i mają trudności w jej akceptacji, jak i tymi, którzy doświadczają problemów w relacjach, przeżywają odrzucenie ze strony rodziny i znajomych lub borykają się z innymi problemami wymagającymi psychoterapii.

Jak pomaga psychoterapia?

Psychoterapia polega na odkrywaniu, oswajaniu i zmienianiu nieświadomych mechanizmów. Podczas procesu terapeutycznego spotkasz się z trudnymi doświadczeniami i przy pomocy terapeuty je przeanalizujesz (czasem po raz pierwszy w życiu), doświadczysz ich a w efekcie ulegną one tzw. „przepracowaniu”. " Radzenie sobie z trudnymi dysfunkcyjnymi przekonaniami, zrachowaniami i emocjami to nie tylko racjonalna dyskusja i dzielenie się informacjami, ale przeżywanie ich w bezpiecznej relacji terapeutycznej.

Poprzez klimat akceptacji zaczniesz docierać do swoich emocji, doświadczysz ich, zyskasz czas na refleksję nad nimi z różnych perspektyw. Jest to również okazja, aby zrozumieć, w jaki sposób kwestie poruszane w terapii odnoszą się do historii twojego życia aby pracować nad zmianą tych dysfunkcyjnych wzorców (myślenia, zachowania i reakcji emocjonalnych). Oprócz relacji terapeutycznej pomocne mogą być również techniki terapeutyczne specjalisty.

Pierwszy krok musisz zrobić sam – istotne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że potrzebujesz pomocy i umówić się na spotkanie.

Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się od kilku (zwykle 3-4) spotkań z psychoterapeutą o charakterze konsultacyjnym, diagnostycznym. Celem tych spotkań jest rozpoznanie trudności, problemów z jakimi zgłasza się do gabinetu osoba, a także ustalenie, czy oczekiwania, potrzeby, cele terapii są możliwe do zrealizowania we współpracy z danym terapeutą.

 

Psychoterapia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od tego, z jakiego rodzaju trudnościami i celami zgłasza się dana osoba ale także w zależności od tego, jaki to jest moment, czas w jej życiu. Sesje psychoterapii odbywają się zwykle z częstotliwością jednej sesji raz w tygodniu.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia - Jak działamy?

Psychoterapia indywidualna w MentalCare prowadzona jest przed specjalistów psychologów pracujących pod stałą superwizją, uczestniczących w certyfikowanych szkoleniach, bądź po ukończonych certyfikowanych szkoleniach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Nasi Eksperci są zobligowani do udzielania pomocy w oparciu o najlepsze praktyki i obowiązek stosowania się do Zasad Kodeksu etyki zawodu psychologa.
 
Wszystkie treści omawiane w toku trwania terapii są objęte tajemnicą leczenia. Wyjątkiem jest poddawanie swojej pracy przez psychoterapeutę, systematycznej superwizji celem zapewnienia pożądanej jakości prowadzonych przez niego terapii, gdzie sam proces superwizyjny objęty jest obowiązkiem tajemnicy zawodowej przez wszystkich uczestniczących Terapeutów.

Kotwica 2
białe tło
Usługa: Psychoterapia dzieci i młodzieży Warszawa

od 180 ZŁ / 50 MIN

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY MOŻE BYĆ POMOCNA W TAKICH TRUDNOŚCIACH JAK M.IN

LĘKI I FOBIE

NAWRACAJĄCE STANY OBNIŻONEGO NASTROJU

NIERADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI

UZALEŻNIENIA

TRUDNOŚCI  W BUDOWANIU RELACJI Z RÓWIEŚNIKAMI

ZABURZENIA PSYCHICZNE

DEPRESJA

BRAK PEWNOŚCI SIEBIE

ZABURZENIA ZACHOWANIA(ADHD,ADD)

AUTOAGRESJA I SAMOOKALECZENIA

PROBLEMY WYCHOWAWCZE

ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE(NP. AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA)

ZABURZENIA IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ

NIERADZENIE SOBIE Z SYTUACJĄ OKOŁOROZWODOWĄ

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

ZABURZENIA EMOCJONALNE

TRAUMY

Zauważasz niepokojące zachowanie nastolatka lub szukasz wsparcia jako rodzic?

Pomoc psychoterapeuty obejmuje profesjonalne wsparcie w trudnościach rozwojowych - psychoterapia dziecięca odbywa się z wykorzystaniem naturalnych czynności dla dziecka: zabawy, spontanicznej kreatywności i rozmowy. Ma pomóc dziecku w przeżywaniu trudnych uczuć związanych z doświadczanymi problemami. Pozwala na poznanie i badanie własnych myśli i uczuć na swój temat i otaczającego świata.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców/opiekunów. Konsultacja ma na celu rozpoznanie problemów, z jakimi zgłaszane jest dziecko oraz prześledzenie historii wraz z obecną sytuacją życiową dziecka.

Okres dojrzewania to dla dziecka okres wielkich zmian

Pomoc psychoterapeuty obejmuje profesjonalne wsparcie w trudnościach związanych z okresem adolescencji. Za kilka lat nastolatek musi przystosować się do fizycznych zmian w ciele, zmian roli społecznej, zmian osobowości, postaw wobec własnej płci i odwrotnie.
 
To wyzwanie może powodować różne problemy psychologiczne i emocjonalne. Skuteczne pokonywanie trudności okresu dojrzewania wymaga stabilnej samooceny, umiejętności rozpoznawania własnych emocji i tego, co się za nimi kryje, a także strategii radzenia sobie ze stresorami, dlatego w sprawach niepokojących wskazana jest konsultacja ze specjalistą.
 
Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjno-diagnostyczny. Na spotkanie zapraszamy nastolatka wraz z rodzicami/opiekunami. Spotkanie rozpoczyna się wywiadem z opiekunami, który ma na celu poznanie aktualnej ścieżki rozwoju, systemu rodzinnego oraz zebranie informacji na temat funkcjonowania psychospołecznego nastolatka.
 
Rodzice otrzymują informacje dotyczące dziecka/ nastolatka w czasie konsultacji indywidualnych z poszanowaniem zasady tajemnicy zawodowej wobec dziecka/nastolatka.

Celem naszych działań jest pełne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przy stałej współpracy z rodziną.

Zakres leczenia  dzieci i młodzieży to m.in:

 • zaburzenia lękowe (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie);
 • stany depresyjne;
 • zaburzenia ze spektrum ( Zespół Aspergera, Autyzm);
 • zaburzenia zachowania i emocji;
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia);
 • uzależnienia;
 • tiki motoryczne;
 • zachowania agresywne;
 • nadpobudliwość psychoruchowa;
 • zaburzenia tożsamości płciowej;
 • niepewność orientacji seksualnej;
 • problemy z funkcjonowaniem rodzinnym;
 • problemy społeczne  (np. rozwód, choroba, żałoba);
 • trudności fizjologiczne (zaburzenia snu, jedzenie, wypróżnianie lub moczenie);
 • urazy (udział w wypadku, śmierć bliskiej osoby);
 • doświadczenia przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej;
 • zaburzenia psychosomatyczne.
Kotwica 3
białe tło
Usługa: Terapia par/małżeństw Warszawa

od 280 ZŁ / 90 MIN

TERAPIA PAR | MAŁŻEŃSKA MOŻE BYĆ POMOCNA W TAKICH TRUDNOŚCIACH JAK M.IN

ZDRADA

KRYZYS W ZWIĄZKU

KONFLIKTY I SYTUACJE KRYZYSOWE

BRAK POCZUCIA ZAUFANIA

BRAK SATYSFAKCJI 

UCZUCIE SILNEJ ZAZDROŚCI

PROBLEMY INTYMNE

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

PRZYJŚCIE NA ŚWIAT DZIECKA

BRAK BLISKOŚCI I NAMIĘTNOŚCI

Czujesz, że kryzys Was przerasta i nie możecie znaleźć wspólnego języka?

Każdy z nas inaczej reaguje na pewne sytuacje. Twój partner niekoniecznie musi zdawać sobie sprawę z Twoich uczuć – dlatego właśnie tak ważna jest szczera rozmowa pomiędzy Wami. Terapeuta pomoże wam wspólnie zrozumieć z jakimi problemami i oczekiwaniami musicie wspólnie się zmierzyć. Pomoże wam także wyznaczyć cele oraz nauczy jak szczerze wyrazić swoje potrzeby.

Na wspólnych spotkaniach można przełamać bariery komunikacyjne i emocjonalne w związku, rozpoznać aktualny problem pary jak również każdego z partnerów z osobna oraz przyjrzeć się w jaki sposób zachowanie jednego z partnerów uaktywnia zachowanie drugiego. Spotkania mają na celu pomóc partnerom usunąć przyczyny konfliktu oraz nauczyć funkcjonowania w związku z korzyścią dla obojga.

Wasze wspólne życie może znów być satysfakcjonujące!
Terapia par i terapia małżeńska polecana jest nie tylko dla związków, które przeżywają kryzys, trudności czy konflikty ale również dla tych, w których partnerzy chcieliby nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia.

Wizytę u psychoterapeuty  powinny rozważyć zwłaszcza pary, które:

 • przestały odczuwać satysfakcję ze wspólnego życia i planowania przyszłości u boku partnera;

 • odczuwają duże trudności w komunikacji z partnerem (mają trudność w sygnalizowaniu drugiej osobie swoich potrzeb lub z rozumieniem komunikatów kierowanych od partnera);

 • oddalają się od partnera w sferze intymnej;

 • mają poważne problemy w przeżywaniu bliskości lub wspólnego ustalania oczekiwań i planów na przyszłość.

Psychoterapeuci mogą wówczas pomóc w zrozumieniu świadomych, a zwłaszcza nieuświadamianych przyczyn takiego stanu rzeczy i pokonaniu kryzysu.

Psychoterapię par proponujemy osobom, które chciałyby między innymi:

 • zrozumieć swoje wzajemne relacje,

 • poprawić jakość swojej relacji,

 • otrzymać rozumienie tego co wpływa na pojawiające się trudności i konflikty w związku,

 • uzyskać wsparcie w sytuacji kryzysowej (m. in. zdrada, rozstanie),

 • poprawić jakość swojego życia seksualnego,

 • oraz wszystkich tych, którzy czują, że potrzebują pomocy psychoterapeutycznej.

MentalCare to miejsce, w którym dzięki chęci współpracy możecie osiągnąć porozumienie.

Psychoterapię par poprzedza 1-2 konsultację, które mają na celu zdiagnozowanie natury problemu i dobranie optymalnej formy pomocy dla pary.  Terapia par prowadzona jest również dla związków homoseksualnych.

białe tło
Usługa: Terapia grupowa Warszawa

*100 ZŁ / 90 MIN

TERAPIA GRUPOWA MOŻE BYĆ POMOCNA W TAKICH TRUDNOŚCIACH JAK M.IN

LĘKI I FOBIE

ZABURZENIA PSYCHICZNE

UZALEŻNIENIA

NIERADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI

DEPRESJA

SYNDROM DDA I DDD

TRAUMY

TRUDNOŚCI W BUDOWANIU RELACJI

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

TRUDNOŚCI W RELACJACH RODZINNYCH

BEZSILNOŚĆ W STRACIE

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

Jak wygląda terapia w grupie?

Jedną z form psychoterapii jest terapia grupowa. Uczestnicząc w grupach wsparcia lub grupach terapeutycznych, pacjenci mają możliwość doświadczania i obserwowania, jak manifestują się ich trudności  w relacjach z innymi. W grupach, zwłaszcza psychoterapeutycznych, odtwarza się większość ważnych dla nas relacji z innymi ludźmi.
 
Daje  możliwość doświadczania ich w bezpiecznym środowisku – obserwowania i rozumienia towarzyszących temu emocji. Grupa jest też miejscem, w którym możemy nie tylko zobaczyć i zmienić swoją relację z innymi, ale także dać sobie możliwość zrozumienia siebie poprzez „widzenie siebie w oczach innych  jak w lustrze”.

Charakter Grupy umożliwia również eksperymentowanie z nowymi zachowaniami, przełamywanie sposobów działania z nowymi sposobami bycia. Aby było to możliwe, grupy muszą zapewniać poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. Dlatego dołączenie do grupy wiąże się z przestrzeganiem kilku podstawowych zasad. Najważniejszym z nich jest utrzymanie tego w tajemnicy.

W MentalCare prowadzimy grupy: wsparcia, rozwojową i psychoterapeutyczną.

Grupy wsparcia

Grupy wsparcia to na ogół grupy tematyczne. Uczestnicy grupy skupiają się na problemie, sytuacji, a celem bycia w grupie jest otrzymanie wsparcia mentalnego i poznawczego – dzięki grupie możesz zaobserwować, jak inni radzą sobie z ich problemami.  Np. grupa dla osób uzależnionych.

Grupy rozwojowa

Grupa rozwojowa ma za zadanie wspierać człowieka  w procesie jej naturalnego rozwoju. Grupa rozwojowa jest nastawiona  na budowanie głębokich i wspierających relacji, jak również na indywidualny rozwój każdego człowieka. Grupa skierowana jest dla młodzieży i młodych dorosłych.

Grupy psychoterapeutyczna

Terapia grupowa jest formą psychoterapii wykorzystującą w celach leczniczych interakcje i relacje pomiędzy członkami grupy. Ten rodzaj psychoterapii stosowany jest właściwie dla wszystkich rodzajów problemów i zaburzeń psychicznych. Nie ma tutaj jakichś bezwzględnych przeciwwskazań. Ten rodzaj leczenia jest bardzo pomocny w poprawie stanu psychicznego osoby potrzebującej wsparcia i pomocy psychologicznej.

 

Uczestnicy grup psychoterapeutycznych poprzez samoobserwację, informacje zwrotne od terapeutów oraz dyskusje grupowe mają możliwość odbudować i poszerzyć  swoją samoświadomość. Praca  w terapii grupowej pozwala  lepiej zrozumieć siebie,  jaki mamy wpływ na innych, czego podświadomie chcemy od innych, a czego się unikamy. Taka świadomość pozwala każdemu członkowi grupy uwolnić swój potencjał rozwojowy , odblokować się na  różne obszary życia lub z pewnością zrezygnować z destrukcyjnych rozwiązań, które nas blokują.

Ustalamy zasady terapii grupowej

Terapię grupową poprzedza konsultacja z terapeutą prowadzącym grupę (omawia się charakterystykę pracy grupowej, oczekiwania, obawy i wyobrażenia osoby zgłaszającej się) oraz zasady obowiązujące w danej grupie (zasadę poufności, to, czy uczestnicy grupy mogą spotykać się ze sobą poza sesjami grupy, czy nie, zasady płatności, ilość sesji, w których należy uczestniczyć w sytuacji przedwczesnej rezygnacji itd.)

Aktualnie prowadzimy nabór do grup:
GRUPY ROZWOJOWEJ DLA MŁODZIEŻY,
GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH (dorosłych),
GRUPY ANALITYCZNEJ DŁUGOTERMINOWEJ (dla dorosłych),
Kotwica 4
białe tło
Usługa: Diagnoza psychologiczna Warszawa

WG CENNIKA

DIAGNOZUJEMY MIĘDZY INNYMI

DIAGNOZA OSOBOWOŚCIOWA(NP. CHOROBA AFEKTYWNA DWUBIEGUNOWA, BORDERLINE)

DIAGNOZA SEKSUOLOGICZNA

DIAGNOZA ZABURZEŃ NASTROJÓW I ZABURZEŃ LĘKOWYCH

DYSGRAFIA I DYSLEKSJA

DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA DZIECKA W SYTUACJI OKOŁOROZWODOWEJ

DIAGNOZA DEPRESJI

DIAGNOSTYKA ADHD | ADD

Poradnictwo psychologiczne -  Czym zajmują się psychologowie?

Pójście po poradę do psychologa to pierwszy krok w rozwiązaniu problemu. W każdym przypadku psycholog zaleci najlepszą dla Ciebie formę pomocy: wsparcie, interwencję lub skierowanie do psychoterapeuty lub psychiatry.
 
Pomoc psychologa będzie szczególnie pomocna w przypadkach, gdy czujesz, że po prostu nie radzisz sobie z niektórymi problemami emocjonalnymi lub masz problemy w relacjach z innymi. Częstym objawem, z którym powinieneś udać się do psychologa, jest poczucie, że sytuacja jest dla Ciebie za ciężka.
 
Towarzyszyć jej może bezradność, beznadziejność, przerażenie lub stres.

Jak pomaga psycholog?

Psycholog posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które pomogą Ci rozwiązywać problemy, ale nie rozwiązywać ich za Ciebie.
 
Aby osiągnąć swoje cele, potrzebujesz zaangażowania i chęci do zmian. Motywacja i systematyczna praca z Twojej strony są bardzo ważne.

Jak wygląda  pierwsza wizyta diagnostyczna ?

W trakcie konsultacji psycholog kieruje rozmową, zadaje odpowiednie pytania i podsumowuje zebrane informacje. Ponadto może skorzystać z profesjonalnych narzędzi, testów psychologicznych i kwestionariuszy.
 
Za ich pomocą będzie badał różne funkcje psychiczne lub objawy, np. inteligencję, koncentrację i pamięć, osobowość, nasilenie objawów depresyjnych. Przedstawione procedury pomogą mu zdiagnozować i wybrać odpowiednią dla Ciebie formę pomocy.

Czym jest wsparcie psychologiczne?

Wsparcie psychologiczne jest  formą doraźnej pomocy przeznaczoną dla dzieci lub dorosłych. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.

 

Psycholog umawia się na maksymalnie dziesięć spotkań, z których każde trwa około 50 minut.

 

Psycholog  udzieli Ci tej formy pomocy, jeśli nie masz zaburzeń psychicznych, ale przeżywasz stresującą sytuację życiową, czujesz się przytłoczony zbyt dużą ilością wydarzeń życiowych.

Jeśli masz zdiagnozowane poważniejsze zaburzenie bądź w trakcie wsparcia psychologicznego zaistnieje przesłanka do takowej diagnostyki wtedy   bardziej odpowiednią formą pomocy będzie psychoterapia.

Jak działa wsparcie psychologiczne?

Podczas wsparcia psychospołecznego nie pracujesz nad zmianą mechanizmów psychicznych. Będziesz miał okazję wyrazić swoje uczucia w obliczu trudnej dla Ciebie sytuacji, co ukierunkuje Cię na Twoje potrzeby. W rezultacie twój poziom stresu albo się zmniejszy, albo poradzisz sobie z nim inaczej.

 

 Psycholog towarzyszy Ci  w Twoich problemach. Jego zadaniem nie jest rozwiązywanie ich  za Ciebie, ale wspieranie Cię w znajdowaniu rozwiązań poprzez zadawanie właściwych pytań. Psycholog pomoże Ci również odkryć lub wzmocnić Twoje zasoby, poczucie kontroli w życiu, które są korzystne w obniżaniu poziomu stresu. Po zakończeniu kontaktu to doświadczenie pozostanie w Twojej pamięci i pomoże Ci poradzić sobie z innymi trudnymi sytuacjami.

 

 Sesje wsparcia psychologicznego mogą  również przybrać formę porad edukacyjnych. Skierowane są np. do rodziców , którzy mają problemy wychowawcze. Pierwszym krokiem jest diagnoza sytuacji rodziny i dziecka. Wtedy ważne będzie, aby spróbować wyjaśnić źródło problemów, czy jest to system rodzinny, czy związek rodziców. Psychologowie pomagają znaleźć konkretne i skuteczne sposoby radzenia sobie i wspierania rodziców, aby mogli pomóc swojemu dziecku.

 Jaki jest zakres pomocy?

Zakres pomocy jest zazwyczaj dość szeroki: konflikty, trudności osobiste, w pracy albo w relacjach, śmierć bliskiej osoby, zdrady, obawy, ciągły stres, problemy ze snem, problemy z wagą, niska samoocena, brak satysfakcji z życia, blokady w podejmowaniu decyzji, problemy w adaptacji do nowej sytuacji (np. zmiany w relacjach, emigracja, narodziny dziecka, radzenie sobie z objawami choroby własnej lub bliskiej osoby), zamartwianie się.

 

 Czasami częścią wsparcia psychologicznego jest też psychoedukacja. Takie oddziaływania mogą być też jedynym celem spotkań (np. edukacja o stresie i radzeniu sobie z nim). Edukacja psychologiczna polega na przekazywaniu informacji o określonym problemie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy psychologicznej.

 

Edukacja psychologiczna jest często  pomocna osobom z problemami zdrowia psychicznego i ich bliskim (np. wyjaśniając typowe objawy depresji lub innego zaburzenia). Opisana forma wsparcia psychologicznego znajduje również zastosowanie w psychologii zdrowia – profilaktyce chorób i zaburzeń psychicznych. Spotkania te mogą skupiać się na szkodliwym działaniu nikotyny lub alkoholu.

Psychologowie w MentalCare oprócz stawiania diagnozy psychologicznej udzielają wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Kotwica 5
białe tło
Usługa: Konsultacja psychiatryczna

280 ZŁ / 40 MIN

KONSULTACJĘ U PSYCHIATRY POWINNY ROZWAŻYĆ OSOBY Z TAKIMI TRUDNOŚCIAMI JAK M.IN.:

LĘKI I FOBIE

NAWRACAJĄCE STANY OBNIŻONEGO NASTROJU

NIERADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI

UZALEŻNIENIA

ZABURZENIA IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

SYNDROM DDA I DDD

ZABURZENIA PSYCHICZNE

ZABURZENIA EMOCJONALNE

AUTOAGRESJA I SAMOOKALECZENIA

DEPRESJA

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

TRAUMY

CIĄGŁE UCZUCIE NIEPOKOJU

Psychiatra w połączeniu z psychoterapeutą to najskuteczniejsza forma pomocy w trudnościach natury psychicznej

Konsultacja psychiatryczna często wymagana jest podczas rozpoczęcia swojej pracy nad trudnościami w ramach psychoterapii. 

Połączenie wspólnego działania psychiatry i psychoterapeuty to najskuteczniejsza forma pomocy w trudnościach natury psychicznej, które często wymagają wspomagania farmakologicznego lub diagnostycznego u lekarza specjalisty. 

Najważniejsze, jest to, że gdy dostrzegasz trudności, z którymi ciężko jest Ci poradzić sobie, pamiętaj, by zwrócić się o pomoc do specjalisty; niezależnie, czy zgłosisz się do psychiatry, bądź psychoterapeuty; w sytuacjach, w których wymagana będzie konsultacja psychiatry, bądź rozpoczęcia psychoterapii dowiesz się o tym w ramach zalecenia.

Konsultacja u psychiatry jest potrzebna w momencie zdiagnozowanych  chorób psychicznych, m.in: zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, lęków i fobii oraz nawracających i ciężkich stanów depresji.

Psychiatra w posiada również uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich, recept i zaświadczeń o stanie zdrowia

W obszarze pracy naszych specjalistów są m.in.:

 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne,

 • Zaburzenia nastroju, CHAJ, ChAD (Choroba afektywna dwubiegunowa) i inne.

 • Zaburzenia lękowe, GAD, fobie, napady paniki

 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,

 • Zaburzenia związane ze stresem, PTSD – zespół stresu pourazowego,

 • Zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia psychosomatyczne,

 • Zaburzenia odżywiania się,

 • Zaburzenia osobowości,

 • Zaburzenia snu,

 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z ciążą, porodem i połogiem,

 • Zaburzenia kontroli impulsów,

 • Problemy psychiczne wieku podeszłego, zaburzenia pamięci, otępienia

psycoatr
Kotwica 6
białe tło
Usługa: Seksuolog Warszawa

od 180 zł / 50 min

KONSULTACJA SEKSUOLOGICZNA MOŻE BYĆ POMOCNA W TAKICH TRUDNOŚCIACH JAK M.IN

ZABURZENIA SEKSUALNE

PROBLEMY INTYMNE

ZABURZENIA IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ

TRUDNOŚCI W BLISKOŚCI

TRUDNOŚCI W OSIĄGNIECIU ORGAZMU

BRAK SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ

UZALEŻNIENIE OD SEKSU

UZALEŻNIENIE OD PORNOGRAFII

ZABURZENIA PREFERENCJI SEKSUALNYCH

Najtrudniej jest zrozumieć to co Intymne

Konsultacja seksuologa to spotkanie mające na celu zrozumienie i pomoc w zgłoszonym problemie dotyczącym życia seksualnego klienta. Problematyka seksualności człowieka obejmuje wszystkie aspekty seksualności, w tym m.in. orientację seksualną, brak potrzeb seksualnych, zaburzenia potencji, trudności w odbyciu współżycia płciowego czy problemy w obszarze preferencji seksualnych. Seksuolog może zaproponować różne sposoby pracy z daną osobą lub parą w zależności od zgłaszanych problemów - z terapeutą ustalany jest plan leczenia. Oferujemy profesjonalną i fachową pomoc w trudnościach związanych z seksualnością.

Rozwój psychoseksualny i realizacja własnej seksualności niosą ze sobą często różne trudności, często niezadowolenie czy cierpienie. Kwestie intymne są dla każdego z nas bardzo ważne, a jednocześnie ze wstydu, braku akceptacji społecznej i rodzinnej czy kulturowych tabu pozostają niezadowalające.

Zespół MentalCare tworzą ludzie, przed którymi nie musisz mieć żadnych barier i możesz opowiedzieć o wszystkich swoich problemach seksualnych lub fantazjach.

Gdy Twoje życie seksualne szwankuje, nie musisz pozostawać z tym sam!

Diagnoza i terapia może dotyczyć m.in.: trudności w odbyciu stosunku płciowego takich jak: ból, nadmierne lub obniżone libido, różnice w preferencjach, zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, zaburzenia orgazmu, niezadowolenie z życia seksualnego, lęk lub niechęć do kontaktu seksualnego, zaburzenia tożsamości płciowej , nietypowe lub nieakceptowane preferencje seksualne, trudności w ustaleniu lub zaakceptowaniu orientacji seksualnej.

Wszystkim steruje nasza psychika

W MentalCare zajmujemy się również:

 • Leczeniem parafilii, czyli zaburzeń preferencji seksualnych,
 • Terapią osób uzależnionych od pornografii lub/i seksu,
 • Diagnozą osób transseksualnych (transpłciowych) i niebinarnych, tj. wydajemy opinie psychologiczne wspierające proces diagnozy medycznej prowadzonej przez lekarzy seksuologów na potrzeby postępowania sądowego.
Kotwica 7
białe tło
Usługa: Terapia rodzinna Warszawa

350 ZŁ / 80 MIN

TERAPIA RODZIN MOŻE BYĆ POMOCNA W TAKICH TRUDNOŚCIACH JAK M.IN

PROBLEMY WYCHOWAWCZE

KONFLIKTY MAŁŻEŃSKIE

LĘKI I TRAUMY

ZABURZENIA ZACHOWANIA

DEPRESJA MŁODZIEŃCZA 

ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

TRUDNOŚCI W RELACJACH RODZINNYCH

BEZSILNOŚĆ W STRACIE

NIERADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

TRUDNOŚCI W KOMUNIKACJI

Macie problem z wyrażaniem swoich uczuć i budowaniu bezpiecznej przestrzeni do rozmowy?

Terapia rodzinna to forma pomocy eksperckiej angażującej całą rodzinę. Wynika to z założenia, że ​​rodzina tworzy specyficzny system, w którym poszczególni członkowie mają wzajemne relacje i interakcje. Problem jednego z członków rodziny dotyczy całego systemu rodzinnego. Spotkania rodzinne pozwalają w bezpieczny sposób wyrażać swoje uczucia i wątpliwości. Terapia rodzinna daje wszystkim jej członkom głębsze poznanie relacji między rodzicami, a dziećmi. Na spotkaniu rodzinnym każdy członek rodziny ma możliwość przedstawienia własnego poglądu na problem, odbudowania komunikacji, współpracy i wzajemnego zrozumienia.

Terapia rodzin stosowana jest w sytuacjach kiedy pojawia się kryzys w rodzinie, który ma związek z relacjami między członkami rodziny lub bezpośrednio na nie wpływa, przeważnie dotyczy problemów wychowawczych i konfliktów z dziećmi. Spotkania rodzinne mogą przyczynić się do poprawy więzi emocjonalnych, komunikacji między członkami rodziny, a także pomóc w zniesieniu objawów, które były przyczyną trudności w rodzinie.

Terapie rodzinną powinni rozważyć rodziny, w których pojawią się m.in.:

 • problemy wychowawcze,
 • poczucie winy,
 • agresja,
 • złość, konflikty między rodzicami i dziećmi,
 • konflikty małżeńskie, problemy emocjonalne lub choroba członka rodziny,
 • lęki,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • depresje młodzieńcze.
Każdy członek rodziny oddziałuje na Siebie, dlatego ważne jest, by wzajemnie rozumieć swoje emocje

Na sesjach omawiane są zmiany lub powody braku zmian w rodzinie, próby, jakie rodzina podejmowała w celu lepszej komunikacji między sobą. Analizowane są oczekiwania poszczególnych członków rodziny, ich potrzeby.

Obok spotkań z całą rodziną proponowane są spotkania tylko z rodzicami, by podkreślić granice między pokoleniami i wzmocnić podsystem rodzicielski. Czasami dziecku sugerowana jest psychoterapia indywidualna, by wesprzeć go w pokonywaniu jego trudności, pomóc w separacji i dorastaniu.

 

Przy analizie problemów rodziny bierze się pod uwagę jej fazę rozwoju, strukturę, systemy i podsystemy rodzinne, sposób komunikacji, role poszczególnych osób, funkcję objawów u pacjenta, systemy władzy, granice wewnątrz- i zewnątrzrodzinne. Dodatkowe informacje dotyczące strategii i gier rodzinnych, przekazów, mitów, wzorców mogą pomóc w rozumieniu problemów rodzinnych i być użyteczne we wspólnym szukaniu rozwiązań.

Jak pracujemy podczas terapii rodzin?

W MentalCare przed rozpoczęciem terapii zapraszamy rodziny na wizyty konsultacyjno-diagnostyczne  (1-3 spotkania). Ich celem jest zapoznanie się z problemami, jakie skłoniły rodzinę do szukania pomocy. Terapeuci prowadzący konsultację starają się poznać opinie wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu. Pozwala to lepiej zrozumieć sytuację rodzinną oraz uzgodnić realistyczne cele terapii.

Celem terapii jest zrozumienie problemów rodzinnych, w tym ich genezy, mechanizmów oraz czynników podtrzymujących. Sesje terapii rodzinnej prowadzone są zazwyczaj przez dwóch terapeutów, którzy w zależności od potrzeb konkretnej rodziny stosują różne techniki pracy. Terapeuci starają się być neutralni wobec członków rodziny oraz  nie biorą strony żadnego z nich. Pomagają rodzinie zrozumieć i rozwiązać problem, a nie osądzają, kto jest winien lub kto ma racje.
Kotwica 8
białe tło
Usługa: Terapia uzależnień Warszawa

od 160 zł / 50 min

TERAPIA UZALEŻNIEŃ ZALECANA JEST W UZALEŻNIENIACH TAKICH  JAK M.IN

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE (KOMPUTER, GRY, TELEFON)

ŚRODKI ODURZAJĄCE

ALKOHOL

LEKI

HAZARD

ZAKUPY

SEKS

Zapewniamy nowoczesne i kompleksowe leczenie osobom borykającym się z różnego rodzaju uzależnieniami, zarówno w zakresie substancji psychoaktywnych, jak i uzależnień behawioralnych.

Kiedy zwrócić się po pomoc?

Kiedy szukamy pomocy w leczeniu uzależnień, musimy zrozumieć, na czym ono polega. W dzisiejszych czasach możemy uzależnić  się  od wszystkiego. Nie tylko jak w pierwszym skojarzeniu jedynie od alkoholu czy narkotyków. Nadużywanie substancji to nabyte zaburzenie zdrowia psychicznego i fizycznego charakteryzujące się nawracającym lub uporczywym przymusem wykonywania określonej czynności lub używania psychoaktywnej substancji chemicznej.

 

Terminu tego używamy również w szerszym znaczeniu, także w odniesieniu do innych czynów kompulsywnych, takich jak m.in. kompulsywne zakupy, hazard, gry komputerowe, a nawet spędzanie czasu w Internecie lub w pracy. Terapia uzależnień pomaga nam walczyć z uzależnieniami i redukować szkodliwe skutki uzależnienia. Wspiera także powrót do normalnego życia w społeczeństwie.

Czy każde uzależnienie nadaje się do terapii ?

Nad zasięgnięciem pomocy powinniśmy zastanowić się w momencie, gdy nasz nałóg ma znaczący wpływ na nasze życie np: na relacje rodzinne. Osoby uzależnione mogą obawiać się szukania pomocy, ponieważ boją się osądzenia przez terapeutę. W trakcie leczenia psycholog lub psychoterapeuta będzie jednak starał się okazywać wsparcie w walce z nałogiem stosując przy tym skuteczne ,nowoczesne techniki terapeutyczne.

Decydując się na psychoterapię, należy pamiętać, że jest to czasochłonny proces, który wymaga znacznego zaangażowania pacjenta. Jednak powinieneś wykonywać tę pracę, aby poprawić jakość swojego życia i odzyskać kontrolę nad własnym zachowaniem i emocjami.

Jak wygląda terapia uzależnień w MentalCare ?

W leczeniu uzależnień niezwykle ważne jest uwzględnienie osobistej historii danej osoby. Istnieje kilka obciążających czynników, które zwiększają ryzyko  uzależnienia. Należą do nich m.in. problemy rodzinne, nieporozumienia w bliskich związkach, presja w pracy, problemy finansowe, pochodzenie z rodziny z jakąś formą uzależnienia/współuzależnienia. Skuteczne zwalczanie uzależnień obejmuje nie tylko utrzymywanie schematu abstynencji, ale także próbę zrozumienia i wyeliminowania czynników uzależnienia. Jest to możliwe w ramach pogłębionej psychoterapii  w MentalCare.

W MentalCare istnieje możliwość skorzystania z konsultacji psychiatrycznej, a także podjęcie terapii indywidualnej i grupowej po uprzedniej konsultacji z terapeutą. Udzielamy również pomocy i wsparcia osobom współuzależnionym oraz członkom rodzin i bliskim osób uzależnionych.  Oferujemy pomoc pacjentom od 15 roku życia.

W MentalCare zajmujemy się diagnostyką i leczeniem uzależnień od substancji psychoaktywnych:

 • Uzależnieniem od alkoholu (tzw. alkoholizm),
 • Uzależnieniem od narkotyków,
 • Uzależnieniem od leków.

Jak również diagnostyką i leczeniem innych uzależnień m.in.:

 • Hazard,
 • Internet,
 • Zakupy,
 • Seks.
Kotwica 9
białe tło
11.png

150 ZŁ / 50 MIN

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna jest przeprowadzana na podstawie 3-4 spotkań z dzieckiem. Na tej podstawie jest wystawiona opinia orzekająca o danym zaburzeniu. Podczas spotkań wykorzystujemy narzędzia niezbędne do poznania dziecka i sprawdzenia umiejętności w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki małej i dużej, uwagi, mowy oraz pamięci.

 

Po wydaniu opinii przygotowujemy plan terapeutyczny i rozpoczynamy zajęcia terapii pedagogicznej.

Jak wygląda terapia pedagogiczna?

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy pedagogicznej przygotowywany jest plan terapii i prowadzone są zajęcia mające na celu korygowanie deficytów, związanych z tymi zaburzeniami. Ćwiczenia opierają się na pracy w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki małej i dużej, uwagi, mowy oraz pamięci, czyli wszystkich kompetencji powiązanych z wyżej wymienionymi zaburzeniami. Terapia jest oparta na pomocach dydaktycznych, terapeutycznych oraz ćwiczeń z zakresu terapii ręki.  

Pomoc terapeuty pedagogicznego to nie tylko wiek szkoły podstawowej, ale również  wiek przedszkolny. Zalecamy wczesną interwencję i udział w takich zajęciach dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki temu możemy pomóc naszym dzieciom od najwcześniejszego etapu rozwoju edukacyjnego.

Terapia pedagogiczna jest skierowana dla dzieci z:

 • dysleksją,

 • dysgrafią,

 • dysortografią, 

 • dyskalkulią,

 • trudnościami w nauce,

 • niepowodzeniami szkolnymi,

 • ze spektrum autyzmu,

 • zespołem Aspergera.

Kotwica 10
białe tło
12.png

400 zł / 3x50 min

Diagnozowanie ryzyka dysleksji jest skierowane dla dzieci w wieku pomiędzy 6, a 8 rokiem życia. Ocena ta jest przeprowadzana na podstawie 3 spotkań z dzieckiem. Podczas sesji spotkań sprawdzane są umiejętności dziecka w zakresie:

 • motoryki małej i dużej,

 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • funkcji wzrokowych,

 • funkcji językowych,

 • lateralizacji,

 • czytania,

 • pisania,

 • orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Po zakończonej diagnozie wyniki omawiane są z rodzicami, następnie terapeuta przekazuje zalecenia do pracy z dzieckiem w domu.

Kotwica 11
białe tło
13.png

100 ZŁ / 35 MIN

Zdrowa i wyraźna mowa ma swoje początki już w wieku niemowlęcym

Rozwój mowy człowieka zaczyna się już od pierwszych dni jego życia. Dziecko poznaje świat poprzez wiele płaszczyzn, również przez mowę. Mowa to nie tylko budowanie zdań, czy pełne wyrazy. Mowa to również już pierwsze etapy w życiu niemowlaka głużenie, gaworzenie.

 

Dla dobra dziecka warto wybrać się do logopedy jak najwcześniej, aby przebadać jego rozwój aparatu artykulacyjnego.

Jak wygląda terapia logopedyczna ?

Terapia logopedyczna w MentalCare jest skierowana dla dzieci w wieku 3-13 lat.

 

Jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia są prowadzone głównie w oparciu o zabawę, wykorzystując przy tym elementy ćwiczeń rozwoju aparatu artykulacyjnego oraz skorygowania powstałych wad wymowy, a także ich zapobiegania. W trakcie terapii rodzice otrzymują wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

 

Podczas terapii wykorzystywane są również pomoce dydaktyczne przygotowywane przez logopedę i dostosowane do zainteresowań dziecka. W trakcie sesji terapeuta-logopeda pracuje wykorzystując elementy integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

bottom of page