top of page

PSYCHOTERAPIA to budowanie siebie na nowo

Psycholog i psychoterapeuta są po to, aby pomóc Ci ułożyć Twoje myśli we właściwą całość - to nie wstyd pytać kogoś o „drogę”.

Psycholog (3840×2160 px) (2160×3840 px) (3840×2160 px).png

Jesteśmy laureatem konkursu "ORŁY MEDYCYNY" 2021

medycyny-2021-logo-200.png
Drewno

NASZE USŁUGI W MENTALCARE

Psychoterapia indywidualna Warszawa
Psychoterapia dzieci i młodzieży
TERAPIA PAR/MAŁŻEŃSKA
Terapia grupowa
Diagnoza psychologiczna
Seksuolog
Terapia rodzin
Konsultacja psychiatryczna
Terapia uzależnień
11.png
12.png
13.png
Psycholog (3840×2160 px) (2160×3840 px) (3840×2160 px).png

"Człowiek zdolny jest zmienić świat na lepsze tylko wtedy, gdy jest to możliwe, może natomiast zmienić siebie na lepsze zawsze, gdy tylko jest to konieczne."

                                                                                   Victor E. Frankl

Zastanawiasz się, który Specjalisty będzie NAJLEPSZY dla Twojej trudności lub nie wiesz jaki nurt będzie ODPOWIEDNI?

ZAPISZ SIĘ na bezpłatną konsultację wstępną ONLINE

Kotwica 1
białe tło
Usługa: Psychoterapia indywidualna Warszawa

od 170 ZŁ / 50 MIN

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA MOŻE BYĆ POMOCNA W TAKICH TRUDNOŚCIACH JAK M.IN

LĘKI I FOBIE

NAWRACAJĄCE STANY OBNIŻONEGO NASTROJU

NIERADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI

UZALEŻNIENIA

TRUDNOŚCI  W BUDOWANIU RELACJI 

ZABURZENIA PSYCHICZNE

SYNDROM DDA I DDD

BRAK PEWNOŚCI SIEBIE

TRUDNOŚCI W RELACJACH RODZINNYCH

CIĄGŁE UCZUCIE NIEPOKOJU

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE(M.IN.LGBTQ+)

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

BEZSILNOŚĆ W STRACIE

ZABURZENIA IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ

DEPRESJA

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

ZABURZENIA EMOCJONALNE

AUTOAGRESJA I SAMOOKALECZENIA

TRAUMY

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ POMOCNA W TWOIM ROZWOJU OSOBISTYM

ODKRYCIE POTENCJAŁU

MOTYWACJA DO DZIAŁANIA

POZBYCIE SIĘ OGRANICZEŃ

SAMOŚWIADOMOŚĆ

ZROZUMIENIE SWOICH ZACHOWAŃ

ODKRYCIE TALENTÓW

Czym jest psychoterapia ?

Psychoterapia nie jest jedynie leczeniem. To możliwość zobaczenia siebie w nowym świetle, odkrywanie własnych możliwości. Dzięki niej uczymy się brać odpowiedzialność za swoje życie.

Psychoterapia jest procesem, którego celem jest wprowadzenie zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania (przeżywania, myślenia, zachowania) oraz sposobie budowania relacji.

Psychoterapia to leczenie rozmową

To skuteczna forma leczenia zaburzeń psychicznych poprzez rozmowę. Polega na zrozumieniu wewnętrznego świata i historii pacjenta, zrozumieniu jego emocji oraz wyjaśnieniu pacjentowi mechanizmów i przyczyn ich objawów, co prowadzi do zmiany i wyeliminowania nieprzyjemnego stanu.

 

Psychoterapia jest bardzo pomocna w leczeniu lęków, depresji, różnego rodzaju nerwic, zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju związanych z sytuacjami kryzysowymi.

Prowadzimy Psychoterapię dla osób LGBTQIA+

W Mental Care specjalizujemy się w pracy z osobami LGBTQIA+ , zarówno tymi, którzy właśnie odkryli swoją tożsamość seksualną i mają trudności w jej akceptacji, jak i tymi, którzy doświadczają problemów w relacjach, przeżywają odrzucenie ze strony rodziny i znajomych lub borykają się z innymi problemami wymagającymi psychoterapii.

Jak pomaga psychoterapia?

Psychoterapia polega na odkrywaniu, oswajaniu i zmienianiu nieświadomych mechanizmów. Podczas procesu terapeutycznego spotkasz się z trudnymi doświadczeniami i przy pomocy terapeuty je przeanalizujesz (czasem po raz pierwszy w życiu), doświadczysz ich a w efekcie ulegną one tzw. „przepracowaniu”. " Radzenie sobie z trudnymi dysfunkcyjnymi przekonaniami, zrachowaniami i emocjami to nie tylko racjonalna dyskusja i dzielenie się informacjami, ale przeżywanie ich w bezpiecznej relacji terapeutycznej.

Poprzez klimat akceptacji zaczniesz docierać do swoich emocji, doświadczysz ich, zyskasz czas na refleksję nad nimi z różnych perspektyw. Jest to również okazja, aby zrozumieć, w jaki sposób kwestie poruszane w terapii odnoszą się do historii twojego życia aby pracować nad zmianą tych dysfunkcyjnych wzorców (myślenia, zachowania i reakcji emocjonalnych). Oprócz relacji terapeutycznej pomocne mogą być również techniki terapeutyczne specjalisty.

Pierwszy krok musisz zrobić sam – istotne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że potrzebujesz pomocy i umówić się na spotkanie.

Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się od kilku (zwykle 3-4) spotkań z psychoterapeutą o charakterze konsultacyjnym, diagnostycznym. Celem tych spotkań jest rozpoznanie trudności, problemów z jakimi zgłasza się do gabinetu osoba, a także ustalenie, czy oczekiwania, potrzeby, cele terapii są możliwe do zrealizowania we współpracy z danym terapeutą.

 

Psychoterapia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od tego, z jakiego rodzaju trudnościami i celami zgłasza się dana osoba ale także w zależności od tego, jaki to jest moment, czas w jej życiu. Sesje psychoterapii odbywają się zwykle z częstotliwością jednej sesji raz w tygodniu.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia - Jak działamy?

Psychoterapia indywidualna w MentalCare prowadzona jest przed specjalistów psychologów pracujących pod stałą superwizją, uczestniczących w certyfikowanych szkoleniach, bądź po ukończonych certyfikowanych szkoleniach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Nasi Eksperci są zobligowani do udzielania pomocy w oparciu o najlepsze praktyki i obowiązek stosowania się do Zasad Kodeksu etyki zawodu psychologa.
 
Wszystkie treści omawiane w toku trwania terapii są objęte tajemnicą leczenia. Wyjątkiem jest poddawanie swojej pracy przez psychoterapeutę, systematycznej superwizji celem zapewnienia pożądanej jakości prowadzonych przez niego terapii, gdzie sam proces superwizyjny objęty jest obowiązkiem tajemnicy zawodowej przez wszystkich uczestniczących Terapeutów.

Kotwica 2
białe tło
Usługa: Psychoterapia dzieci i młodzieży Warszawa

od 180 ZŁ / 50 MIN

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY MOŻE BYĆ POMOCNA W TAKICH TRUDNOŚCIACH JAK M.IN

LĘKI I FOBIE

NAWRACAJĄCE STANY OBNIŻONEGO NASTROJU

NIERADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI

UZALEŻNIENIA

ZABURZENIA PSYCHICZNE

TRUDNOŚCI  W BUDOWANIU RELACJI Z RÓWIEŚNIKAMI

DEPRESJA

BRAK PEWNOŚCI SIEBIE

ZABURZENIA ZACHOWANIA(ADHD,ADD)

AUTOAGRESJA I SAMOOKALECZENIA

PROBLEMY WYCHOWAWCZE

ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE(NP. AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA)

ZABURZENIA IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ

NIERADZENIE SOBIE Z SYTUACJĄ OKOŁOROZWODOWĄ

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

ZABURZENIA EMOCJONALNE

TRAUMY

Zauważasz niepokojące zachowanie nastolatka lub szukasz wsparcia jako rodzic?

Pomoc psychoterapeuty obejmuje profesjonalne wsparcie w trudnościach rozwojowych - psychoterapia dziecięca odbywa się z wykorzystaniem naturalnych czynności dla dziecka: zabawy, spontanicznej kreatywności i rozmowy. Ma pomóc dziecku w przeżywaniu trudnych uczuć związanych z doświadczanymi problemami. Pozwala na poznanie i badanie własnych myśli i uczuć na swój temat i otaczającego świata.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców/opiekunów. Konsultacja ma na celu rozpoznanie problemów, z jakimi zgłaszane jest dziecko oraz prześledzenie historii wraz z obecną sytuacją życiową dziecka.

Okres dojrzewania to dla dziecka okres wielkich zmian

Pomoc psychoterapeuty obejmuje profesjonalne wsparcie w trudnościach związanych z okresem adolescencji. Za kilka lat nastolatek musi przystosować się do fizycznych zmian w ciele, zmian roli społecznej, zmian osobowości, postaw wobec własnej płci i odwrotnie.
 
To wyzwanie może powodować różne problemy psychologiczne i emocjonalne. Skuteczne pokonywanie trudności okresu dojrzewania wymaga stabilnej samooceny, umiejętności rozpoznawania własnych emocji i tego, co się za nimi kryje, a także strategii radzenia sobie ze stresorami, dlatego w sprawach niepokojących wskazana jest konsultacja ze specjalistą.
 
Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjno-diagnostyczny. Na spotkanie zapraszamy nastolatka wraz z rodzicami/opiekunami. Spotkanie rozpoczyna się wywiadem z opiekunami, który ma na celu poznanie aktualnej ścieżki rozwoju, systemu rodzinnego oraz zebranie informacji na temat funkcjonowania psychospołecznego nastolatka.
 
Rodzice otrzymują informacje dotyczące dziecka/ nastolatka w czasie konsultacji indywidualnych z poszanowaniem zasady tajemnicy zawodowej wobec dziecka/nastolatka.

Celem naszych działań jest pełne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przy stałej współpracy z rodziną.

Zakres leczenia  dzieci i młodzieży to m.in:

 • zaburzenia lękowe (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie);

 • stany depresyjne;

 • zaburzenia ze spektrum ( Zespół Aspergera, Autyzm);

 • zaburzenia zachowania i emocji;

 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia);

 • uzależnienia;

 • tiki motoryczne;

 • zachowania agresywne;

 • nadpobudliwość psychoruchowa;

 • zaburzenia tożsamości płciowej;

 • niepewność orientacji seksualnej;

 • problemy z funkcjonowaniem rodzinnym;

 • problemy społeczne  (np. rozwód, choroba, żałoba);

 • trudności fizjologiczne (zaburzenia snu, jedzenie, wypróżnianie lub moczenie);

 • urazy (udział w wypadku, śmierć bliskiej osoby);

 • doświadczenia przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej;

 • zaburzenia psychosomatyczne.

Kotwica 3
białe tło
Usługa: Terapia par/małżeństw Warszawa

od 280 ZŁ / 90 MIN

TERAPIA PAR | MAŁŻEŃSKA MOŻE BYĆ POMOCNA W TAKICH TRUDNOŚCIACH JAK M.IN

ZDRADA

KRYZYS W ZWIĄZKU

KONFLIKTY I SYTUACJE KRYZYSOWE

BRAK POCZUCIA ZAUFANIA

BRAK SATYSFAKCJI 

UCZUCIE SILNEJ ZAZDROŚCI

PROBLEMY INTYMNE

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

PRZYJŚCIE NA ŚWIAT DZIECKA

BRAK BLISKOŚCI I NAMIĘTNOŚCI

Czujesz, że kryzys Was przerasta i nie możecie znaleźć wspólnego języka?

Każdy z nas inaczej reaguje na pewne sytuacje. Twój partner niekoniecznie musi zdawać sobie sprawę z Twoich uczuć – dlatego właśnie tak ważna jest szczera rozmowa pomiędzy Wami. Terapeuta pomoże wam wspólnie zrozumieć z jakimi problemami i oczekiwaniami musicie wspólnie się zmierzyć. Pomoże wam także wyznaczyć cele oraz nauczy jak szczerze wyrazić swoje potrzeby.

Na wspólnych spotkaniach można przełamać bariery komunikacyjne i emocjonalne w związku, rozpoznać aktualny problem pary jak również każdego z partnerów z osobna oraz przyjrzeć się w jaki sposób zachowanie jednego z partnerów uaktywnia zachowanie drugiego. Spotkania mają na celu pomóc partnerom usunąć przyczyny konfliktu oraz nauczyć funkcjonowania w związku z korzyścią dla obojga.

Wasze wspólne życie może znów być satysfakcjonujące!

Terapia par i terapia małżeńska polecana jest nie tylko dla związków, które przeżywają kryzys, trudności czy konflikty ale również dla tych, w których partnerzy chcieliby nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia.

Wizytę u psychoterapeuty  powinny rozważyć zwłaszcza pary, które:

 • przestały odczuwać satysfakcję ze wspólnego życia i planowania przyszłości u boku partnera;

 • odczuwają duże trudności w komunikacji z partnerem (mają trudność w sygnalizowaniu drugiej osobie swoich potrzeb lub z rozumieniem komunikatów kierowanych od partnera);

 • oddalają się od partnera w sferze intymnej;

 • mają poważne problemy w przeżywaniu bliskości lub wspólnego ustalania oczekiwań i planów na przyszłość.

Psychoterapeuci mogą wówczas pomóc w zrozumieniu świadomych, a zwłaszcza nieuświadamianych przyczyn takiego stanu rzeczy i pokonaniu kryzysu.

Psychoterapię par proponujemy osobom, które chciałyby między innymi:

 • zrozumieć swoje wzajemne relacje,

 • poprawić jakość swojej relacji,

 • otrzymać rozumienie tego co wpływa na pojawiające się trudności i konflikty w związku,

 • uzyskać wsparcie w sytuacji kryzysowej (m. in. zdrada, rozstanie),

 • poprawić jakość swojego życia seksualnego,

 • oraz wszystkich tych, którzy czują, że potrzebują pomocy psychoterapeutycznej.

MentalCare to miejsce, w którym dzięki chęci współpracy możecie osiągnąć porozumienie.

Psychoterapię par poprzedza 1-2 konsultację, które mają na celu zdiagnozowanie natury problemu i dobranie optymalnej formy pomocy dla pary.  Terapia par prowadzona jest również dla związków homoseksualnych.

białe tło
Usługa: Terapia grupowa Warszawa

*100 ZŁ / 90 MIN

TERAPIA GRUPOWA MOŻE BYĆ POMOCNA W TAKICH TRUDNOŚCIACH JAK M.IN

LĘKI I FOBIE

ZABURZENIA PSYCHICZNE

UZALEŻNIENIA

NIERADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI

DEPRESJA

SYNDROM DDA I DDD

TRAUMY

TRUDNOŚCI W BUDOWANIU RELACJI

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

TRUDNOŚCI W RELACJACH RODZINNYCH

BEZSILNOŚĆ W STRACIE

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

Jak wygląda terapia w grupie?

Jedną z form psychoterapii jest terapia grupowa. Uczestnicząc w grupach wsparcia lub grupach terapeutycznych, pacjenci mają możliwość doświadczania i obserwowania, jak manifestują się ich trudności  w relacjach z innymi. W grupach, zwłaszcza psychoterapeutycznych, odtwarza się większość ważnych dla nas relacji z innymi ludźmi.
 
Daje  możliwość doświadczania ich w bezpiecznym środowisku – obserwowania i rozumienia towarzyszących temu emocji. Grupa jest też miejscem, w którym możemy nie tylko zobaczyć i zmienić swoją relację z innymi, ale także dać sobie możliwość zrozumienia siebie poprzez „widzenie siebie w oczach innych  jak w lustrze”.

Charakter Grupy umożliwia również eksperymentowanie z nowymi zachowaniami, przełamywanie sposobów działania z nowymi sposobami bycia. Aby było to możliwe, grupy muszą zapewniać poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. Dlatego dołączenie do grupy wiąże się z przestrzeganiem kilku podstawowych zasad. Najważniejszym z nich jest utrzymanie tego w tajemnicy.

W MentalCare prowadzimy grupy: wsparcia, rozwojową i psychoterapeutyczną.

Grupy wsparcia

Grupy wsparcia to na ogół grupy tematyczne. Uczestnicy grupy skupiają się na problemie, sytuacji, a celem bycia w grupie jest otrzymanie wsparcia mentalnego i poznawczego – dzięki grupie możesz zaobserwować, jak inni radzą sobie z ich problemami.  Np. grupa dla osób uzależnionych.

Grupy rozwojowa

Grupa rozwojowa ma za zadanie wspierać człowieka  w procesie jej naturalnego rozwoju. Grupa rozwojowa jest nastawiona  na budowanie głębokich i wspierających relacji, jak również na indywidualny rozwój każdego człowieka. Grupa skierowana jest dla młodzieży i młodych dorosłych.

Grupy psychoterapeutyczna

Terapia grupowa jest formą psychoterapii wykorzystującą w celach leczniczych interakcje i relacje pomiędzy członkami grupy. Ten rodzaj psychoterapii stosowany jest właściwie dla wszystkich rodzajów problemów i zaburzeń psychicznych. Nie ma tutaj jakichś bezwzględnych przeciwwskazań. Ten rodzaj leczenia jest bardzo pomocny w poprawie stanu psychicznego osoby potrzebującej wsparcia i pomocy psychologicznej.

 

Uczestnicy grup psychoterapeutycznych poprzez samoobserwację, informacje zwrotne od terapeutów oraz dyskusje grupowe mają możliwość odbudować i poszerzyć  swoją samoświadomość. Praca  w terapii grupowej pozwala  lepiej zrozumieć siebie,  jaki mamy wpływ na innych, czego podświadomie chcemy od innych, a czego się unikamy. Taka świadomość pozwala każdemu członkowi grupy uwolnić swój potencjał rozwojowy , odblokować się na  różne obszary życia lub z pewnością zrezygnować z destrukcyjnych rozwiązań, które nas blokują.

Ustalamy zasady terapii grupowej

Terapię grupową poprzedza konsultacja z terapeutą prowadzącym grupę (omawia się charakterystykę pracy grupowej, oczekiwania, obawy i wyobrażenia osoby zgłaszającej się) oraz zasady obowiązujące w danej grupie (zasadę poufności, to, czy uczestnicy grupy mogą spotykać się ze sobą poza sesjami grupy, czy nie, zasady płatności, ilość sesji, w których należy uczestniczyć w sytuacji przedwczesnej rezygnacji itd.)

Aktualnie prowadzimy nabór do grup:

GRUPY ROZWOJOWEJ DLA MŁODZIEŻY,

GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH (dorosłych),

GRUPY ANALITYCZNEJ DŁUGOTERMINOWEJ (dla dorosłych),

Kotwica 4
białe tło
Usługa: Diagnoza psychologiczna Warszawa

WG CENNIKA

DIAGNOZUJEMY MIĘDZY INNYMI

DIAGNOZA OSOBOWOŚCIOWA(NP. CHOROBA AFEKTYWNA DWUBIEGUNOWA, BORDERLINE)

DIAGNOZA SEKSUOLOGICZNA

DIAGNOZA ZABURZEŃ NASTROJÓW I ZABURZEŃ LĘKOWYCH

DYSGRAFIA I DYSLEKSJA

DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA DZIECKA W SYTUACJI OKOŁOROZWODOWEJ

DIAGNOZA DEPRESJI

DIAGNOSTYKA ADHD | ADD

Poradnictwo psychologiczne -  Czym zajmują się psychologowie?

Pójście po poradę do psychologa to pierwszy krok w rozwiązaniu problemu. W każdym przypadku psycholog zaleci najlepszą dla Ciebie formę pomocy: wsparcie, interwencję lub skierowanie do psychoterapeuty lub psychiatry.
 
Pomoc psychologa będzie szczególnie pomocna w przypadkach, gdy czujesz, że po prostu nie radzisz sobie z niektórymi problemami emocjonalnymi lub masz problemy w relacjach z innymi. Częstym objawem, z którym powinieneś udać się do psychologa, jest poczucie, że sytuacja jest dla Ciebie za ciężka.
 
Towarzyszyć jej może bezradność, beznadziejność, przerażenie lub stres.

Jak pomaga psycholog?

Psycholog posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które pomogą Ci rozwiązywać problemy, ale nie rozwiązywać ich za Ciebie.
 
Aby osiągnąć swoje cele, potrzebujesz zaangażowania i chęci do zmian. Motywacja i systematyczna praca z Twojej strony są bardzo ważne.

Jak wygląda  pierwsza wizyta diagnostyczna ?

W trakcie konsultacji psycholog kieruje rozmową, zadaje odpowiednie pytania i podsumowuje zebrane informacje. Ponadto może skorzystać z profesjonalnych narzędzi, testów psychologicznych i kwestionariuszy.
 
Za ich pomocą będzie badał różne funkcje psychiczne lub objawy, np. inteligencję, koncentrację i pamięć, osobowość, nasilenie objawów depresyjnych. Przedstawione procedury pomogą mu zdiagnozować i wybrać odpowiednią dla Ciebie formę pomocy.

Czym jest wsparcie psychologiczne?

Wsparcie psychologiczne jest  formą doraźnej pomocy przeznaczoną dla dzieci lub dorosłych. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.

 

Psycholog umawia się na maksymalnie dziesięć spotkań, z których każde trwa około 50 minut.

 

Psycholog  udzieli Ci tej formy pomocy, jeśli nie masz zaburzeń psychicznych, ale przeżywasz stresującą sytuację życiową, czujesz się przytłoczony zbyt dużą ilością wydarzeń życiowych.

Jeśli masz zdiagnozowane poważniejsze zaburzenie bądź w trakcie wsparcia psychologicznego zaistnieje przesłanka do takowej diagnostyki wtedy   bardziej odpowiednią formą pomocy będzie psychoterapia.

Jak działa wsparcie psychologiczne?

Podczas wsparcia psychospołecznego nie pracujesz nad zmianą mechanizmów psychicznych. Będziesz miał okazję wyrazić swoje uczucia w obliczu trudnej dla Ciebie sytuacji, co ukierunkuje Cię na Twoje potrzeby. W rezultacie twój poziom stresu albo się zmniejszy, albo poradzisz sobie z nim inaczej.

 

 Psycholog towarzyszy Ci  w Twoich problemach. Jego zadaniem nie jest rozwiązywanie ich  za Ciebie, ale wspieranie Cię w znajdowaniu rozwiązań poprzez zadawanie właściwych pytań. Psycholog pomoże Ci również odkryć lub wzmocnić Twoje zasoby, poczucie kontroli w życiu, które są korzystne w obniżaniu poziomu stresu. Po zakończeniu kontaktu to doświadczenie pozostanie w Twojej pamięci i pomoże Ci poradzić sobie z innymi trudnymi sytuacjami.

 

 Sesje wsparcia psychologicznego mogą  również przybrać formę porad edukacyjnych. Skierowane są np. do rodziców , którzy mają problemy wychowawcze. Pierwszym krokiem jest diagnoza sytuacji rodziny i dziecka. Wtedy ważne będzie, aby spróbować wyjaśnić źródło problemów, czy jest to system rodzinny, czy związek rodziców. Psychologowie pomagają znaleźć konkretne i skuteczne sposoby radzenia sobie i wspierania rodziców, aby mogli pomóc swojemu dziecku.

 Jaki jest zakres pomocy?

Zakres pomocy jest zazwyczaj dość szeroki: konflikty, trudności osobiste, w pracy albo w relacjach, śmierć bliskiej osoby, zdrady, obawy, ciągły stres, problemy ze snem, problemy z wagą, niska samoocena, brak satysfakcji z życia, blokady w podejmowaniu decyzji, problemy w adaptacji do nowej sytuacji (np. zmiany w relacjach, emigracja, narodziny dziecka, radzenie sobie z objawami choroby własnej lub bliskiej osoby), zamartwianie się.

 

 Czasami częścią wsparcia psychologicznego jest też psychoedukacja. Takie oddziaływania mogą być też jedynym celem spotkań (np. edukacja o stresie i radzeniu sobie z nim). Edukacja psychologiczna polega na przekazywaniu informacji o określonym problemie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy psychologicznej.

 

Edukacja psychologiczna jest często  pomocna osobom z problemami zdrowia psychicznego i ich bliskim (np. wyjaśniając typowe objawy depresji lub innego zaburzenia). Opisana forma wsparcia psychologicznego znajduje również zastosowanie w psychologii zdrowia – profilaktyce chorób i zaburzeń psychicznych. Spotkania te mogą skupiać się na szkodliwym działaniu nikotyny lub alkoholu.

Psychologowie w MentalCare oprócz stawiania diagnozy psychologicznej udzielają wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Kotwica 5
białe tło
Usługa: Konsultacja psychiatryczna

280 ZŁ / 40 MIN

KONSULTACJĘ U PSYCHIATRY POWINNY ROZWAŻYĆ OSOBY Z TAKIMI TRUDNOŚCIAMI JAK M.IN.:

LĘKI I FOBIE

NAWRACAJĄCE STANY OBNIŻONEGO NASTROJU

NIERADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI

UZALEŻNIENIA

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

ZABURZENIA IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ

ZABURZENIA PSYCHICZNE

SYNDROM DDA I DDD

AUTOAGRESJA I SAMOOKALECZENIA

ZABURZENIA EMOCJONALNE

DEPRESJA

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

TRAUMY

CIĄGŁE UCZUCIE NIEPOKOJU

Psychiatra w połączeniu z psychoterapeutą to najskuteczniejsza forma pomocy w trudnościach natury psychicznej

Konsultacja psychiatryczna często wymagana jest podczas rozpoczęcia swojej pracy nad trudnościami w ramach psychoterapii. 

Połączenie wspólnego działania psychiatry i psychoterapeuty to najskuteczniejsza forma pomocy w trudnościach natury psychicznej, które często wymagają wspomagania farmakologicznego lub diagnostycznego u lekarza specjalisty. 

Najważniejsze, jest to, że gdy dostrzegasz trudności, z którymi ciężko jest Ci poradzić sobie, pamiętaj, by zwrócić się o pomoc do specjalisty; niezależnie, czy zgłosisz się do psychiatry, bądź psychoterapeuty; w sytuacjach, w których wymagana będzie konsultacja psychiatry, bądź rozpoczęcia psychoterapii dowiesz się o tym w ramach zalecenia.

Konsultacja u psychiatry jest potrzebna w momencie zdiagnozowanych  chorób psychicznych, m.in: zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, lęków i fobii oraz nawracających i ciężkich stanów depresji.

Psychiatra w posiada również uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich, recept i zaświadczeń o stanie zdrowia

W obszarze pracy naszych specjalistów są m.in.:

 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne,

 • Zaburzenia nastroju, CHAJ, ChAD (Choroba afektywna dwubiegunowa) i inne.

 • Zaburzenia lękowe, GAD, fobie, napady paniki

 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,

 • Zaburzenia związane ze stresem, PTSD – zespół stresu pourazowego,

 • Zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia psychosomatyczne,

 • Zaburzenia odżywiania się,

 • Zaburzenia osobowości,

 • Zaburzenia snu,

 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z ciążą, porodem i połogiem,

 • Zaburzenia kontroli impulsów,

 • Problemy psychiczne wieku podeszłego, zaburzenia pamięci, otępienia

psycoatr
Kotwica 6
białe tło