top of page
Logo Centrum Psychoterapii MentalCare
W MentalCare wspieramy społeczność LGBTQ+

Regulamin rezerwacji

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Rezerwacji (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady dokonywania rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem strony i aplikacji Calendesk.

 2. Każda osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i Regulaminem strony oraz akceptacji jego postanowień przed dokonaniem rezerwacji.

§ 2 Definicje

 1. Użytkownik - osoba korzystająca z systemu rezerwacji na stronie MentalCare dostarczanym przez Calendesk.

 2. Usługodawca - firma świadcząca usługi dostępne do rezerwacji przez aplikację.

 3. Rezerwacja - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na świadczenie określonych usług w wybranym terminie.

§ 3 Proces rezerwacji

 1. Rezerwacje można dokonywać przez naszą stronę internetową i aplikację Calendesk po założeniu konta i/lub zalogowaniu się na konto Użytkownika.

 2. Użytkownik wybiera dostępne usługi, termin oraz godzinę i dokonuje rezerwacji.

 3. Po dokonaniu rezerwacji, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie w formie wiadomości e-mail lub SMS. Aby potwierdzić wizytę, w terminie 3 dni, Użytkownik musi dokonać prawidłowej płatności, za pomocą linku do płatności.

§ 4 Zasady anulowania i zmiany rezerwacji

 1. Anulowanie lub zmiana rezerwacji jest możliwa do do 24h przed planowanym terminem usługi.

 2. W przypadku anulowania rezerwacji po wyznaczonym terminie, Usługodawca ma prawo zatrzymać wpłaconą przez Użytkownika przedpłatę.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepojawienie się Użytkownika w wyznaczonym terminie.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych podczas procesu rezerwacji.

 3. Użytkownik po dokonaniu rezerwacji zobowiązany jest do zapłaty.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2023.

Menu

Home

Contact us

info@mysite.com

Tel: 123-456-7890

Fax: 123-456-7890

© 2023 by MentalCare Centrum Psychoterapii. Wszystkie prawa zastrzeżone.

UMÓW WIZYTĘ

Marcin Goluch - MentalCare

NIP 524 289 03 71 REGON 384286243

ul. Winorośli 7/14; o3-187 Warszawa

UMÓW WIZYTĘ
UMÓW WIZYTĘ
TO NIE WSTYD PYTAĆ O POMOC
Umów wizytę już dziś

Sprawdź nasze media społecznościowe

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
 • TikTok
KONTAKT
575 176 665

Menu

Home

Contact us

info@mysite.com

Tel: 123-456-7890

Fax: 123-456-7890

© 2023 by MentalCare Centrum Psychoterapii. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Marcin Goluch - MentalCare

NIP 524 289 03 71 REGON 384286243

ul. Winorośli 7/14; o3-187 Warszawa

TO NIE WSTYD PYTAĆ O POMOC
Umów wizytę już dziś

Sprawdź nasze media społecznościowe

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
 • TikTok
KONTAKT
575 176 665
bottom of page